HOME PAGE ABOUT US OUR SERVICES OUR OFFER INTERNATIONAL CAPABILITIES QUESTIONS & ANSWERS
CONTACT
 
 
 
 

Oferta

 
 
 1. Weryfikacja wcześniejszego zatrudnienia oraz uzyskanie referencji od byłych pracodawców w Polsce i na świecie.
  Na podstawie danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym, wypełnionym przez kandydata, analityk ds. weryfikacji kontaktuje się ze wszystkimi pracodawcami wymienionymi w powyższym formularzu ,niezależnie od miejsca na świecie. Po uzyskaniu potwierdzenia zatrudnienia analityk uzyskuje bliższe informacje dotyczące jakości pracy kandydata oraz zakresu jego obowiązków. Uzyskanie takich danych pozwoli przyjąć do firmy osobę ,która perfekcyjnie będzie wykonywać polecone jej zadania.

 2. Weryfikacja wykształcenia oraz wszelkich dyplomów i uprawnień.
  Wykształcenie weryfikowane jest tylko najwyższe oraz wszystkie uzyskane certyfikaty, dyplomy i uprawnienia. Pozytywne potwierdzenie tego elementu weryfikacji daje pewność, iż nowo zatrudniona osoba w pełni odpowiada wymaganiom danego stanowiska.

 3. Uzyskanie informacji o ewentualnych zobowiązaniach finansowych kandydata.
  Istnieją stanowiska, które wymagają zarządzania środkami finansowymi, rzeczywistymi jak i wirtualnymi. Osoby na tego typu stanowiskach muszą być w stu procentach sprawdzone. Z tego powodu warto przekonać się czy osoba ,której chcemy powierzyć finanse naszej firmy nie ma za sobą żadnej negatywnej historii zadłużenia.

 4. Weryfikacja poziomu znajomości języka angielskiego oraz niemieckiego w rozmowie telefonicznej z kandydatem.
  Aktualnie tylko nieduży odsetek stanowisk nie wymaga znajomości języków obcych. Najlepsza weryfikacja językowa może być przeprowadzona wyłącznie przez specjalistę w tym zakresie. Rozmowa telefoniczna w języku angielskim lub niemieckim pozwoli na ocenę zasobu słownictwa kandydata, komunikatywności i swobody wypowiadania się. Oprócz standardowych pytań pozwalających na ocenę przydatności językowej kandydata, filolog zada również pytania narzucone przez przyszłego pracodawcę. Po przeprowadzeniu weryfikacji, szczegółowy z niej raport przedkładany jest Zleceniodawcy.

 5. Prześledzenie zasobów w poszukiwaniu tak pozytywnych jak i negatywnych wzmianek o kandydacie.
  Ostatnie wydarzenia z Polskiej sceny politycznej ukazują jak ważne dla firmy jest zatrudnianie właściwych osób. Prześledzenie zasobów WWW pozwala na odnalezienie artykułów, notek czy wzmianek, tak pozytywnych jak i negatywnych, o kandydacie. Mając dostęp do wszelakiego typu baz i archiwów, poszukiwanie to będzie dogłębne i szczegółowe.
 
 
 

ABOUT US OUR SERVICES INTERNATIONAL CAPABILITIES OUR OFFER QUESTIONS&ANSWERS CONTACT  

Design by malarz.net              Copyright by WK Personal Risk Managres 2009